Marka Tescili

Marka Tescili Nedir, Nasıl Yapılır, Avantajları Nelerdir?

Marka Tescili Nedir, Nasıl Yapılır, Avantajları Nelerdir? Marka; belli kategorilerde ürün, hizmet ve servis satışı yapan bir işletmenin, diğer firmalardan ve bu firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlayan simgedir. Marka, işletmenin ticari hayattaki kimliğini tanımlayan parmak izidir. Markanın adı, logosu, özel işaret ve sembolleri ile ürünlerin şekli, rengi, ambalajı dahil tüm simgeler markayı oluşturan öğelerdendir. 556 sayılı Markaların...

Marka Nedir? Nasıl Marka alnır?

Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici işaret marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.   Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı,...

Marka ön araştırması nedir?

Marka tescil başvurusu için işlemlere başlanmadan önce, markanızın ibare olarak tescil ettirmek istediğiniz eşya/hizmetler için tescilli olup olmadığını araştırmasını aşağıdaki ilgili linkten yapabilirsiniz https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris Yapacağınız ön araştırma sizin zaman kaybınızı ortadan kaldıracağı gibi başvurudan kaynaklanan maliyetleri de ortadan kaldıracaktır. Ama unutmayalım ki marka tescilinizde son kararı Türk Patent Enstütüsü vermektedir.

Marka Tescil Avantajları nedir?

Markanızın başkalarının mal veya ambalajlarının üzerinde kullanılmasını engeller.. Markanızı taşıyan malların başkalarınca piyasaya sürülmesi, stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanmasını engeller.. Markanızı taşıyan malın başkalarınca ithali ve/veya ihracını engeller. Markanızın başkalarının iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını,önler...

Marka tescil başvuruları ne kadar zamanda sonuçlanır?

Marka tescil işlemleri ortalama 8 periyodda sonuçlanmaktadır. Bu süreçte marka online başvuru, ön araştırma, evrak temini, başvuru işlemi, marka askıda dönemi, tescil dönemi şeklinde ki dönemleri kapsamaktadır. Türk Patent Enstütüsü' de marka tescil başvuruları yoğunluğu nedeniyle yukarıda belirtilen 8 aylık sürede değişiklikler yaşanabiliyor.

Marka tescil belgesinin geçerlilik (koruma) süresi ne kadardır?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret...

Marka Tescilinin Hukuki Yaptırımları Nelerdir?

Taklit ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara el konmasını sağlar.. El konan ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını sağlar Marka Hakkına Tecavüz edenlere 1-4 yıl arası hapis cezası verilmesini, Marka Hakkına Tecavüz edenlerin yüksek para cezaları ile cezalandırılmalarını, İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılmasını ve aynı süre ile ticaretten men edilmelerini, mahkemeden talep etmenizi sağlar...

Markamı neden tescil ettirmeliyim?

556 sayılı KHK sadece tescilli markalara uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan markalar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür marka olarak kullanılan ibare ve isimler ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Şu halde tescilli olmayan markaların 556 sayılı KHK ‘ya göre marka hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır....

Tescil ettirilen bir markanın koruma kapsamı nedir?

Tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye'de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz. Ayrıca, markanın koruma kapsamını Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ile sınırlandırmak mümkün değildir.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kişi adına yapacak iseniz TC. kimlik numaranız ve adresinizi tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Markanıza ait bir logunuz var ise mutlaka marka başvurunuz ile birlikte tarafımıza gönderiniz. Firma adına olacak ise vergi bilgileriniz, firma tam ünvanı ve adres bilginizi tarafımıza gönderiniz. Tüm bu gönderimleri destek@similetisim.com adresine iletebilirsiniz.